Tid for takk!

KB-huset

”Running El Camino” hadde aldri latt seg realisere på den måten det til slutt ble uten en rekke støttespillere. Den som må nevnes først er daglig leder i Kirkens Bymisjon i Tromsø, Ann Karina Sogge sa ja til at Bymisjonen var villig til å være mottager av det innsamlede beløpet. Deretter er det daværende redaktør hos ”Itromsø”, Jørn Christian Skoglund som sa at ”lokal galskap skriver vi gjerne om”. Avisa fulgte prosjektet helt til slutt. Stig-Arne Engen, som på det tidspunkt var kommunikasjonsdirektør i Sparebanken Nord-Norge, tente veldig på ideen og han bidro både med innspill, råd og penger i en tidlig fase av prosjektet. Alt dette skjedde høsten 2013.

Med ovennevnte foretak med på laget var et viktig grunnlag lagt. Deretter fulgte jobben med å skaffe ytterligere sponsorer. Banken bidro med kr 50.000 men det gjenstod å skaffe ytterligere kr 450.000 for å nå målet på ½ million.

Det skulle vise seg at når potensielle sponsorer fikk opplyst at det var Bymisjonen i Tromsø dette handlet om, satt ikke pengene så langt inne allikevel. Og følgende bedrifter støttet prosjektet økonomisk, enten ved at de kjøpte en av de 19 etappene eller ved at de kjøpte en profilannonse på prosjektets hjemmeside: 

          Troms Fryseterminal

          Solar Norge

          Installatøren

          Caverion

          Drytech

          Norges Råfisklag

          Jensen Pumpebetong

          Sjømatrådet

          IT Partner

          Norinnova

          Studio 7

          Bravida

          Troms Fylkeskommune

          Tromsø Løpeklubb

          Torshov Sport

          Avikom/Easymeeting

          Facilit

          Dualog

          MSM

          DnB

          Thoralf Willumsen (Tromsø Skotøymagasin)

          Quality Hotell

          Kuldeteknisk

          Appelbom

          Brillehuset

          Econor

          Fjellheisen

          Eide Handel

          Filmteamet

          Ibis IKT

          Kræmer

          KSAT

          Revisorkompaniet     

          Finale

          Tromsø Betongteam (TBT)

          Fagtrykk

          Norinnova

          PEAB/Bjørn Bygg

          Finale

En rekke enkeltpersoner bidro også med innbetalinger.

I tillegg er det enkeltpersoner som på forskjellige måter bidro til at prosjektet ble vellykket. I denne sammenheng er det noen som må nevnes spesielt utover de som er omtalt innledningsvis.

John Emil Richardsen arbeidet på denne tiden hos Bymisjonen, og han utviste en interesse og engasjement som inspirerte veldig. Han var også sterkt delaktig i filmen som ble laget senere. Nils Hætta, daglig leder i MSM var også en motivator ved at han involverte oss som fartsholdere på maraton på MSM samme året som vi løp i Spania. En som i enda større engasjerte seg, både personlig og faglig, var Rolf Hansen, daglig leder hos Fagtrykk. Firmaet produserte både logo, reklameeffekter m.m. Fotograf og filmprodusent Arthur Arnesen stod for reklamefilmen som ble laget og Andreas Wangsbro stilte litt lydstudio til disposisjon for den samme filmen. Stig-Arne Engen var en positiv og inspirerende sparringspartner. Og Børt som utstyrte oss med alt av løpeklær og dusinvis med sko, var uvurderlig.

Helt til slutt må støtteapparatet nevnes. Rita og Anita var tålmodige sjåfører, koffertbærere og motiverende støttespillere når løpingen var på det tyngste. De bidro i aller høyeste grad til at Jon Geir og jeg kom helt i mål.

Legg igjen en kommentar